Kalistenika vs streetworkout?

Kalistenika je druh cvičenia, pri ktorom cvičenec využíva ako záťaž a prostriedok zvýšenia iba svoje vlastné telo. To znamená, že by sme tento druh cvičenia mohli označovať ako posilňovanie s vlastnou váhou tela. Slúži k rozvoju sily, funkčnosti, flexibility a mobility tela, pričom oproti tréningu so závažím človek kombinuje a rozvíja pri vykonávaní jednotlivých cvikov všetky tieto atribúty naraz.

Tento štýl tréningu je známy tisíce rokov a možno povedať, že je praotcom všetkých ostatných disciplín rozvíjajúcich fyzickú stránku tela. Základy nájdeme v grécko-rímskej gymnastike, kedy vojaci rímskej armády využívali tento druh posilňovanie pri výcviku. Cvičenie s vlastnou váhou bolo ďalej hojne využívané napríklad aj v relatívne nedávnej minulosti pri výcviku vojsk počas prvej i druhej svetovej vojny alebo pri telesnej výchove. Vo videu nižšie môžete vidieť ukážku z filmu o programe pre americkej strednej školy, ktorý v roku 1962 uviedol vo svojom príhovore prezident J. F. Kennedy. Program mal za cieľ vybudovať v študentoch disciplínu, fyzickú i psychickú zdatnosť a podporiť zdravie práve prostredníctvom kalisteniky. Kiež by takto vyzerali hodiny telesnej výchovy aj dnes :-)

Priekopníkmi tejto športovej disciplíny už v novodobějším poňatí slová kalistenika čiže street workout boli členovia černošskej populácie, ktorí začali týmto spôsobom cvičiť v Amerike v 80. rokoch 20. storočia. Hlavným dôvodom, prečo táto komunita uprednostňovala cvičenia s vlastnou váhou tela, bola finančná nenáročnosť. Títo ľudia si nemohli dovoliť fitness centra, a tak hľadali alternatívu. Výsledkom ich hľadanie bola kalistenika praktizovaná na miestnych pouličných ihriskách či športoviskách. A tak vznikol pojem STREET WORKOUT.

V priebehu pár rokov sa moderná podoba kalisteniky v podobe street WORKOUT dostala do povedomia širšej verejnosti, a to vďaka rozmachu internetu. Černošská komunita začala svoje tréningové jednotky dokumentovať a uploadovať na internet. Tisíce ľudí sa ich videami inšpirovali a začali tiež týmto spôsobom cvičiť. Jedným z najznámejších priekopníkov tohto športu bol a stále je Hannibal for King, ktorý svojimi úctyhodnými výkonmi motivoval státisíce ľudí po celom svete. Počas posledných piatich rokov tento šport zaznamenal obrovský rozmach aj u nás. Zaslúžil sa o to predovšetkým projekt Seberevolta na čele s raperom revoltu a Adamom Raw, ktorý v súčasnej dobe reprezentuje vlastnú tréningovú filozofiu zvanú RAW Workout.Ako už tomu býva u väčšiny športov, aj street workout zaznamenal v posledných rokoch významný vývoj. Ak hovoríme dnes o street Workout, nemožno už tento pojem stotožniť s termínom kalistenika. Vplyvom sociálnch sietí, médií a organizovanie súťaží sa street workout totiž tak trochu odklonil od pôvodného zmysle tejto športovej disciplíny, ktorým bolo rýdzi cvičenie pre zisk oceľového tela. Vzhľadom k rastúcej konkurencii a túžbe predviesť čo najviac ľudia do street WORKOUT začali vnášať rôzne akrobatické prvky naoko pripomínajúce gymnastiku a kombinovať ich so silovými cviky kalisteniky. Svet street Workout sa vďaka tomu rozdelil na priaznivcov tohto moderného poňatie - disciplínu na súťažiach zvanú freestyle a odporcov, respektíve zástanca klasické kalisteniky, ktorá má viac trénovať telo ako zaujať divákov. Za samostatnú "vetva" niektorí ľudia považujú už spomínanú tréningovú filozofiu Adama Raw, RAW Workout, ktorá sa sústredí výhradne na komplexný rozvoj celého tela vrátane často zanedbávaných nôh prostřednictvým čisté kalisteniky a weighted, čiže kalisteniky s pridanou externou záťažou. Tento systém nasleduje už niekoľko stoviek, ak nie tisíc priaznivcov po celom svete.

Aj cez moderné podobu street Workout a rozdelenie sa na pomyselnej dva tábory je dnes pod slovom kalistenika či street workout skrytý predovšetkým komplexný rozvoj tela, dôraz na funkčnosť, mobilitu a tvrdú drinu. Niektorí jedinci tento druh cvičenia nepovažujú len za šport, ale aj za spôsob života, pomocou ktorého sa snaží vyjadrovať svoje názory a postoje.